Strategia

STRATEGIA

Szczegółowa wiedza Uno Transport na temat rynków krajów bałtyckich, Ukrainy od samego początku stanowi podstawę silnego, spójnego modelu biznesowego, który nadal ma duży potencjał wzrostu.

Uno Transport wystartowało z wizją jednego dnia zatrudnienia pięciu lub sześciu osób!
Świadome skupienie się na dbałości o klientów i partnerów, silne zaangażowanie pracowników i kierownictwa oraz zdrowa baza finansowa stworzyły organiczny wzrost, który już dawno przekroczył wymarzony scenariusz z początków firmy.

Ale nikt w Uno Transport nie spoczywa na laurach, nagrodach za wzrost gazeli czy ocenach AAA. Nasz dotychczasowy sukces każdego dnia stanowi podstawę do dokładnego analizowania strategii i modelu biznesowego – z korzyścią dla naszych klientów.